ශ්‍රී ලංකා 16න් පහළ කණ්ඩායම A කාණ්ඩයෙන් තරගාවලියට

161
 

AFC 2020 වයස අවුරුදු 16න් පහළ පාපන්දු තරගාවලියේ තේරීම් තරග කාල සටහන තීරණය කිරීම පසුගිය දා මැලේසියාවේ ක්වාලාලම්පූර් හි AFC ආසියානු පාපන්දු නිවහනේ දී සිදු විය. එහි දී ශ්‍රී ලංකාව තේරී පත් වුණේ A කාණ්ඩයටයි. තරගාවලියට කණ්ඩායම් 47ක් සහභාගී වීමට නියමිතයි. ලෝක කුසලාන තේරීම් තරග සහ දකුණු ආසියානු තරගාවලියට සූදානම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

AFC 2020 වයස අවුරුදු 16න් පහළ පාපන්දු තරගාවලියේ තේරීම් තරග කාල සටහන තීරණය කිරීම පසුගිය දා මැලේසියාවේ ක්වාලාලම්පූර් හි AFC ආසියානු පාපන්දු නිවහනේ දී සිදු විය. එහි දී ශ්‍රී ලංකාව තේරී පත් වුණේ A කාණ්ඩයටයි. තරගාවලියට කණ්ඩායම් 47ක් සහභාගී වීමට නියමිතයි. ලෝක කුසලාන තේරීම් තරග සහ දකුණු ආසියානු තරගාවලියට සූදානම…