හතුරුසිංහ නිව් සවුත් වේල්ස් හි වැඩ අරඹන්නට යයි

6771

ශ්‍රී ලංකා සහ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ චන්දික හතුරුසිංහ මහතා නිව් සවුත් වේල්ස් කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන සහායක පුහුණුකරු සහ පිතිකරණ පුහුණුකරු ලෙස තෝරාපත් කරගෙන ඇත.  >>ස්ටෝක්ස්ගේ මැදඇඟිල්ලේ ඔබ නොදන්න කතාව<< හතුරුසිංහ මහතා මීට පෙර එනම් 2010-2014 යන කාල වකවානුව තුල ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා සහ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ චන්දික හතුරුසිංහ මහතා නිව් සවුත් වේල්ස් කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන සහායක පුහුණුකරු සහ පිතිකරණ පුහුණුකරු ලෙස තෝරාපත් කරගෙන ඇත.  >>ස්ටෝක්ස්ගේ මැදඇඟිල්ලේ ඔබ නොදන්න කතාව<< හතුරුසිංහ මහතා මීට පෙර එනම් 2010-2014 යන කාල වකවානුව තුල ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක්…