පරුෂ වචනයේ ආදීනව කියා දුන් පියා දුන් දඬුවම!

196

ක්‍රිකට් ආචාරධර්ම සංග්‍රහයේ විග්‍රහ කෙරෙන පරිදි පළමු ශ්‍රේණියේ විනය නීති කඩ කිරීමකට වරදකරුවකු වූ ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුළු තරග මුදලින් 50%ක් දක්වා දඩ මුදල් අයකර ගැනීමටත්, අයහපත් ලකුණු එකත් දෙකත් අතර ප්‍රමාණයක් පැනවීමේ නෛතික බලය අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සතු වේ.  ස්ටෝක්ස්ට පාකිස්තාන තරගාවලිය අහිමි වෙයි සත්කාරක එංගලන්තය සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ආචාරධර්ම සංග්‍රහයේ විග්‍රහ කෙරෙන පරිදි පළමු ශ්‍රේණියේ විනය නීති කඩ කිරීමකට වරදකරුවකු වූ ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුළු තරග මුදලින් 50%ක් දක්වා දඩ මුදල් අයකර ගැනීමටත්, අයහපත් ලකුණු එකත් දෙකත් අතර ප්‍රමාණයක් පැනවීමේ නෛතික බලය අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සතු වේ.  ස්ටෝක්ස්ට පාකිස්තාන තරගාවලිය අහිමි වෙයි සත්කාරක එංගලන්තය සහ…