දකුණු අප්‍රිකානු රග්බි නියමුවාගෙන් ගම්වැසියන්ට තෑග්ගක්

10
Siya Kolisi
Siya Kolisi

COVID-19 වසංගතය නිසාවෙන් තම දෛනික අවශ්‍යතාවන් පවා සපුරා ගැනීමට නොහැකිව අසරණව සිටින පවුල් රැසකටම පිළිසරණක් වූ උතුම් මානුෂීය ගුණාංගයන්ගෙන් හෙඹි ක්‍රීඩා තරු රැසක් පිළිබඳව පුවත් මේ දිනවල මාධ්‍ය තුලින් සුලහව දැකබලා ගත හැකි වේ. නවසීලන්ත රග්බි වෙනුවෙන් All Blacks විරුවන් පෙරමුණ ගනියි ඉදිරි කාලසීමාව තුල දී ආර්ථිකමය වශයෙන් අර්බුද රැසකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

COVID-19 වසංගතය නිසාවෙන් තම දෛනික අවශ්‍යතාවන් පවා සපුරා ගැනීමට නොහැකිව අසරණව සිටින පවුල් රැසකටම පිළිසරණක් වූ උතුම් මානුෂීය ගුණාංගයන්ගෙන් හෙඹි ක්‍රීඩා තරු රැසක් පිළිබඳව පුවත් මේ දිනවල මාධ්‍ය තුලින් සුලහව දැකබලා ගත හැකි වේ. නවසීලන්ත රග්බි වෙනුවෙන් All Blacks විරුවන් පෙරමුණ ගනියි ඉදිරි කාලසීමාව තුල දී ආර්ථිකමය වශයෙන් අර්බුද රැසකට…