රතු, කහ මදිවට තවත් එකක්!

16

එළඹෙන ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි තරග වාරයේ දී රතු සහ කහ කාඩ්පත් වලට අමතරව නිල් කාඩ්පතක් හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. හොංකොං රාජ්‍යය සහ මැලේසියාවෙන් පසු නිල් කාඩ්පත හඳුන්වා දුන් තුන්වන ආසියානු රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වනු ඇත. ලංකාවට එන විජාතික බලවේග පසුගිය වසරේ දක්ෂතාවලට අනුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි තරග වාරයේ දී රතු සහ කහ කාඩ්පත් වලට අමතරව නිල් කාඩ්පතක් හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. හොංකොං රාජ්‍යය සහ මැලේසියාවෙන් පසු නිල් කාඩ්පත හඳුන්වා දුන් තුන්වන ආසියානු රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වනු ඇත. ලංකාවට එන විජාතික බලවේග පසුගිය වසරේ දක්ෂතාවලට අනුව…