දුන්න 4 පහර ඉවත් කරන ලෙස ස්ටෝක්ස් විනිසුරුගෙන් ඉල්ලලා

16087

2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය කිසිවෙකු නොසිතූ විරූ අවසානයකට ළඟා වූ අතර එය එසේ වීම සඳහා හේතු කාරනා කිහිපයක්ම බලපාන ලදි. ගප්ටිල් විසින් පන්දුව රැගෙන කඩුල්ල වෙත එල්ල කළ අවස්ථාවේ දී බෙන් ස්ටොක්ස්ගේ පිත්තේ වැදී ගිය 4 පහර එම සිදුවීම් අතර ඉහළින්ම තිබේ. සුපිරි පන්දුවාරයෙන් ලෝක කුසලානය මහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය කිසිවෙකු නොසිතූ විරූ අවසානයකට ළඟා වූ අතර එය එසේ වීම සඳහා හේතු කාරනා කිහිපයක්ම බලපාන ලදි. ගප්ටිල් විසින් පන්දුව රැගෙන කඩුල්ල වෙත එල්ල කළ අවස්ථාවේ දී බෙන් ස්ටොක්ස්ගේ පිත්තේ වැදී ගිය 4 පහර එම සිදුවීම් අතර ඉහළින්ම තිබේ. සුපිරි පන්දුවාරයෙන් ලෝක කුසලානය මහ…