බංග්ලාදේශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු ඇඟවීමක්?

98

සංචාරක බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරග තුනකින් සමන්විත ක්‍රිකට් තරගාවලියට පෙර දින 14ක නිරෝධායන කාලයක් අනිවාර්ය කරන්නේ නම්, එම ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා ඔවුන්ට සහභාගී වීම සිදුකළ නොහැකි බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ප්‍රධානී නස්මුල් හසන් මහතා පවසා සිටියි.  ශ්‍රී ලංකා රජය සහ සෞඛ්‍ය අංශ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරග තුනකින් සමන්විත ක්‍රිකට් තරගාවලියට පෙර දින 14ක නිරෝධායන කාලයක් අනිවාර්ය කරන්නේ නම්, එම ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා ඔවුන්ට සහභාගී වීම සිදුකළ නොහැකි බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ප්‍රධානී නස්මුල් හසන් මහතා පවසා සිටියි.  ශ්‍රී ලංකා රජය සහ සෞඛ්‍ය අංශ…