පිට පිට 5 වැනි වරටත් මැංගුස් එක්දින සටනේ ජය තිස්ස විද්‍යාලයට

1257

කළුතර තිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ කළුතර විද්‍යාලය අතර 10 වැනි වරටත් පැවති මැංගුස් සටන වාර්ෂික සීමිත පන්දුවාර තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට අද (25) තිස්ස විද්‍යාලය සමත් විය. පානදුර මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද නිමා වූ මෙම තරගයෙන් තිස්ස විද්‍යාලය කඩුලු 4ක ජයක් ලැබුවේ තරගය නිමා වීමට තවත් පන්දුවාර 16ක් ඉතිරිව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කළුතර තිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ කළුතර විද්‍යාලය අතර 10 වැනි වරටත් පැවති මැංගුස් සටන වාර්ෂික සීමිත පන්දුවාර තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට අද (25) තිස්ස විද්‍යාලය සමත් විය. පානදුර මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද නිමා වූ මෙම තරගයෙන් තිස්ස විද්‍යාලය කඩුලු 4ක ජයක් ලැබුවේ තරගය නිමා වීමට තවත් පන්දුවාර 16ක් ඉතිරිව…