සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ සියලු කුසලාන කුරුඳුවත්ත ක්‍රීඩකයෝ රැගෙන යයි

988

කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර බොරැල්ල පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී අද (3) නිමා වූ සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ 39 වැනි එක්දින සීමිත පන්දුවාර තරගයේ දී ලකුණු 139ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. රනේෂ් සහ සඳරු සහෝදර සංග්‍රාමය නැවත ලියයි කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර කොළඹ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර බොරැල්ල පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී අද (3) නිමා වූ සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ 39 වැනි එක්දින සීමිත පන්දුවාර තරගයේ දී ලකුණු 139ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. රනේෂ් සහ සඳරු සහෝදර සංග්‍රාමය නැවත ලියයි කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර කොළඹ…