මාස් කාන්තාවන් බැබළෙද්දී යුධ හමුදා සෙබළුන්ගෙන් බර අවි ප්‍රහාර

463
 

බොක්සිං ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජාතික බොක්සිං වළල්ලේ දොරගුළු විවර කරන අන්තර්මධ්‍යම බොක්සිං තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග ඊයේ (01) පැවැත්වුණේ කොළඹ මාස් රාජකීය බොක්සිං කවයේදී යි. මෙහිදී මාස් ලීනියා බොක්සිං සමාජයේ කාන්තා ක්‍රීඩිකාවන් කාන්තා අංශයේ වැඩි ගෞරව තමන් සතුකරගත් අතර යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය පිරිමි අංශයේ රන් පදක්කම් 6ක් තමන් සතුකර ගත්තේය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බොක්සිං ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජාතික බොක්සිං වළල්ලේ දොරගුළු විවර කරන අන්තර්මධ්‍යම බොක්සිං තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග ඊයේ (01) පැවැත්වුණේ කොළඹ මාස් රාජකීය බොක්සිං කවයේදී යි. මෙහිදී මාස් ලීනියා බොක්සිං සමාජයේ කාන්තා ක්‍රීඩිකාවන් කාන්තා අංශයේ වැඩි ගෞරව තමන් සතුකරගත් අතර යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය පිරිමි අංශයේ රන් පදක්කම් 6ක් තමන් සතුකර ගත්තේය.…