අවිශ්ක තරිඳු පාසල් ක්‍රිකට් වාර්තා පොත් උණුසුම් කරයි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

18

වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක අවිශ්ක තරිඳු ලුම්බිණි විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 350ක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් ක්‍රිකට් වාර්තා පොත් අතර නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට අද (18) සමත් විය. අවිශ්ක තරිඳු ත්‍රිත්ව ශතකය අභියස ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක අවිශ්ක තරිඳු ලුම්බිණි විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 350ක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් ක්‍රිකට් වාර්තා පොත් අතර නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට අද (18) සමත් විය. අවිශ්ක තරිඳු ත්‍රිත්ව ශතකය අභියස ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය…