ග්‍රෝන් ප්‍රී තරගාවලියට ගිය ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පදක්කම් 4ක්

99

ආසියානු ග්‍රෝන් ප්‍රී (Asian Grand Prix) තරගාවලියේ පළමු අදියරයේ තරග අද (04) දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පෙ.ව. 4.00 ට ආරම්භ වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තරගකරුවන් 9 දෙනෙකු තරගාවලිය සඳහා සහභාගී විය. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවන් පදක්කම් 4ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකි විය. ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු ග්‍රෝන් ප්‍රී (Asian Grand Prix) තරගාවලියේ පළමු අදියරයේ තරග අද (04) දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පෙ.ව. 4.00 ට ආරම්භ වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තරගකරුවන් 9 දෙනෙකු තරගාවලිය සඳහා සහභාගී විය. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවන් පදක්කම් 4ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකි විය. ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩක…