තියුණු තරගයකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව අවසන් පූර්ව වටයට

779

චීනය 17-12ක් ලෙසින් පරාජය කරමින් ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි සත් සාමාජික රග්බි ඉසව්වේ අවසන් පූර්ව වටය වෙත ප්‍රවිෂ්ට වීමට ශ්‍රී ලංකාවට අද (31) හැකි විය. මෙවර ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම පදක්කම් බලාපොරොත්තුව වන්නේ පිරිමි සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායමයි. එම පදක්කම් බලාපොරොත්තුව තවදුරටත් එලෙසින්ම රඳවා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

චීනය 17-12ක් ලෙසින් පරාජය කරමින් ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි සත් සාමාජික රග්බි ඉසව්වේ අවසන් පූර්ව වටය වෙත ප්‍රවිෂ්ට වීමට ශ්‍රී ලංකාවට අද (31) හැකි විය. මෙවර ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම පදක්කම් බලාපොරොත්තුව වන්නේ පිරිමි සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායමයි. එම පදක්කම් බලාපොරොත්තුව තවදුරටත් එලෙසින්ම රඳවා…