කළු පටියක් පැලඳ හිමාෂ තරග බිමට

918

23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අද (21) දෝහා කටාර් හී කලීෆා ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර පළමු දිනයේ සවස් කාලයේ දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තරග කිහිපයකටම සහභාගී වූ අතර ඒ අතරින් පිරිමි මීටර 100 ඉසව්වේ පළමු වටයේ තෝරා ගැනීමේ තරගයෙන් තෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට හිමාෂ එෂාන් සමත් විය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අද (21) දෝහා කටාර් හී කලීෆා ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර පළමු දිනයේ සවස් කාලයේ දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තරග කිහිපයකටම සහභාගී වූ අතර ඒ අතරින් පිරිමි මීටර 100 ඉසව්වේ පළමු වටයේ තෝරා ගැනීමේ තරගයෙන් තෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට හිමාෂ එෂාන් සමත් විය.…