ආසියානු රග්බි පළමු වටයටත් කොරෝනා බලපෑම්

28

ලොව පුරා COVID-19 පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා දක්වන සහයෝගයක් ලෙස ආසියා රග්බි සම්මේලනය 2020 පෙබරවාරි 1 වැනිදා සිට 2020 ජුනි 30 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ පැවැත්වීමට නියමිත සියලුම තරග සහ තරගාවලි අවලංගු කිරීමට තීරණය කර තිබේ. උරුගුවේ කොරෝනා සටනට රග්බි ක්‍රීඩාංගණයක් දකුණු ඇමරිකානු රග්බි ක්‍රීඩාවේ එක් ආභරණයක් වන Montevideo …….…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව පුරා COVID-19 පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා දක්වන සහයෝගයක් ලෙස ආසියා රග්බි සම්මේලනය 2020 පෙබරවාරි 1 වැනිදා සිට 2020 ජුනි 30 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ පැවැත්වීමට නියමිත සියලුම තරග සහ තරගාවලි අවලංගු කිරීමට තීරණය කර තිබේ. උරුගුවේ කොරෝනා සටනට රග්බි ක්‍රීඩාංගණයක් දකුණු ඇමරිකානු රග්බි ක්‍රීඩාවේ එක් ආභරණයක් වන Montevideo …….…