ප්‍රථම තරගයත් ශ්‍රී ලංකාව පරාදයි

264
Asia Cup 2016 - SL v PAK

මෙම මස 24 වැනිදා තායිලන්තයේදී ආරම්භ වූ, ආසියානු කුසලාන කාන්තා 20-20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ, ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ ප්‍රථම තරගය අද (27) බැංකොක් හි ආසියානු තාක්ෂණික ආයතන ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විය. පසුගිය ලිපි: ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ එංගලන්ත ක්‍රීඩිකාවන්ට පූර්ණ තරගාවලි ජයක් කාසියේ වාසිය දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා නායිකා හසිනි පෙරේරා, ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහරදීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම මස 24 වැනිදා තායිලන්තයේදී ආරම්භ වූ, ආසියානු කුසලාන කාන්තා 20-20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ, ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ ප්‍රථම තරගය අද (27) බැංකොක් හි ආසියානු තාක්ෂණික ආයතන ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විය. පසුගිය ලිපි: ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ එංගලන්ත ක්‍රීඩිකාවන්ට පූර්ණ තරගාවලි ජයක් කාසියේ වාසිය දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා නායිකා හසිනි පෙරේරා, ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහරදීමට…