ආර්චර් නොමැතිව එංගලන්තය ලෝක කුසලාන සංචිතය නම් කරයි

410

එංගලන්තය සිය මූලික ලෝක කුසලාන සංචිතය අද (17) නම් කළ අතර කණ්ඩායමේ නායකත්වය සුපුරුදු ලෙස ඔයින් මෝර්ගන් හට පැවරී තිබෙනවා. ලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා පිලට ඉන්දියාවෙන් අනුග්‍රාහකයෙක් ලබන මැයි මස 30 වැනිදා සිට එංගලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා… 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත එංගලන්ත මූලික සංචිතයට බොහෝ දෙනා ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්තය සිය මූලික ලෝක කුසලාන සංචිතය අද (17) නම් කළ අතර කණ්ඩායමේ නායකත්වය සුපුරුදු ලෙස ඔයින් මෝර්ගන් හට පැවරී තිබෙනවා. ලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා පිලට ඉන්දියාවෙන් අනුග්‍රාහකයෙක් ලබන මැයි මස 30 වැනිදා සිට එංගලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා… 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත එංගලන්ත මූලික සංචිතයට බොහෝ දෙනා ලෝක…