ලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ප්‍රබල වෙනස්කම්

2615

එළඹෙන මැයි මස 30 වැනිදා එංගලන්තයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිත 12 වැනි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය වෙනුවෙන් තරග වදිනු ලබන ක්‍රීඩකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා සංචිතය අද (18) මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරන ලදි. නායකත්වයේ ගැටුම් අවසන්, ලෝක කුසලාන නායකයා තීන්දුයි එළඹෙන මැයි මස 30 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන මැයි මස 30 වැනිදා එංගලන්තයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිත 12 වැනි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය වෙනුවෙන් තරග වදිනු ලබන ක්‍රීඩකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා සංචිතය අද (18) මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරන ලදි. නායකත්වයේ ගැටුම් අවසන්, ලෝක කුසලාන නායකයා තීන්දුයි එළඹෙන මැයි මස 30 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ලෝක…