ශායි හෝප් ඇෆ්ගනිස්තානය ග්‍රහණයට ගනී

20

ලක්නව් හී භාරත් රත්න ශ්‍රී අත්ල් බිහාරි වජ්බාප් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඊයේ (11) අවසන් වූ ඇෆ්ගනිස්තානය හ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් අතර තරගයේ දී කඩුලු 5ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ.  මෙම ජයග්‍රහණයත් සමඟින් බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රීඩකයෝ තරග තුනකින් සමන්විත වූ එක්දින තරගාවලිය 3-0ක් ලෙසින් ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලක්නව් හී භාරත් රත්න ශ්‍රී අත්ල් බිහාරි වජ්බාප් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඊයේ (11) අවසන් වූ ඇෆ්ගනිස්තානය හ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් අතර තරගයේ දී කඩුලු 5ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ.  මෙම ජයග්‍රහණයත් සමඟින් බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රීඩකයෝ තරග තුනකින් සමන්විත වූ එක්දින තරගාවලිය 3-0ක් ලෙසින් ද…