ආදිත්‍ය හා අකිත්මි තෙවන දිනයේ දී වාර්තා පොත් අතරට

243

ජාතික හා ජාතික කනිෂ්ඨ පිහිනුම් ශූරතාවලියේ තෙවන දිනය අද (3) නිමා වූ අතර ආදිත්‍ය පෙරේරා හා අකිත්මි වාසලතන්ත්‍රි ජාතික වාර්තා දෙකක් පිහිටුවමින් රන් පදක්කම් දිනා ගැනීම විශේෂ සිදුවීමක් විය. තෙවන දිනය අවසන් වූයේ නව ජාතික වාර්තා හතරක් සමඟින්. ඒ කේවල වාර්තා දෙකක් හා සහය පිහිනුම් වාර්තා දෙකක් ලෙසයි. ආදිත්‍ය පෙරේරා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාතික හා ජාතික කනිෂ්ඨ පිහිනුම් ශූරතාවලියේ තෙවන දිනය අද (3) නිමා වූ අතර ආදිත්‍ය පෙරේරා හා අකිත්මි වාසලතන්ත්‍රි ජාතික වාර්තා දෙකක් පිහිටුවමින් රන් පදක්කම් දිනා ගැනීම විශේෂ සිදුවීමක් විය. තෙවන දිනය අවසන් වූයේ නව ජාතික වාර්තා හතරක් සමඟින්. ඒ කේවල වාර්තා දෙකක් හා සහය පිහිනුම් වාර්තා දෙකක් ලෙසයි. ආදිත්‍ය පෙරේරා…