සහෘදයින් ගැටෙන රග්බි සංග්‍රාමය!

4

ඉසිපතන – තර්ස්ටන් සහෘදයින්ගේ රග්බි සංග්‍රාමය වන අබ්දුල් ජබ්බාර් පලිහ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන වාර්ෂික රග්බි තරගයේ දී මෙවර ඔවුන් 50 වැනි වරටත් එකිනෙකා හමුවීමට නියමිතයි. ඒ එළඹෙන ඉරිදා (16) රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දීයි.      පාසල් රග්බි කාලසටහන නිකුත් වෙයි තරගකාරීත්වය, දක්ෂතාවය, වාසනාව සහ උද්වේගකර බව මුසු වූ ………. මෙම මහා රග්බි තරගාවලියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉසිපතන – තර්ස්ටන් සහෘදයින්ගේ රග්බි සංග්‍රාමය වන අබ්දුල් ජබ්බාර් පලිහ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන වාර්ෂික රග්බි තරගයේ දී මෙවර ඔවුන් 50 වැනි වරටත් එකිනෙකා හමුවීමට නියමිතයි. ඒ එළඹෙන ඉරිදා (16) රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දීයි.      පාසල් රග්බි කාලසටහන නිකුත් වෙයි තරගකාරීත්වය, දක්ෂතාවය, වාසනාව සහ උද්වේගකර බව මුසු වූ ………. මෙම මහා රග්බි තරගාවලියේ…