ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවෝ පළඟ ශූරතාවය දිනති

246
 

ඊයේ (23) දකුණු කොරියාවේ දී ආරම්භ වූ ආසියානු සත් සාමාජික කාන්තා රග්බි තරගාවලියේ පළමු අදියරේ අවසන් වටයේ තරග අද (24) පැවැත්විය. තායිලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 12-24ක් ලෙස පරාජය කළ ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් මෙහි පළඟ ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවෝ දකුණු කොරියාව පරාජය කරති ආසියානු සත් සාමාජික කාන්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඊයේ (23) දකුණු කොරියාවේ දී ආරම්භ වූ ආසියානු සත් සාමාජික කාන්තා රග්බි තරගාවලියේ පළමු අදියරේ අවසන් වටයේ තරග අද (24) පැවැත්විය. තායිලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 12-24ක් ලෙස පරාජය කළ ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් මෙහි පළඟ ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවෝ දකුණු කොරියාව පරාජය කරති ආසියානු සත් සාමාජික කාන්තා…