අනූෂා තවත් දඩයමකට සැරසෙයි

57

ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංගමය සංවිධානය කරන ලෝක ශූරතා කාන්තා බොක්සිං තරගාවලියේ තරග කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා බොක්සිං ශූරිය වන අනූෂා කොඩිතුවක්කු පසුගිය 13 වැනිදා දිවයිනෙන් පිටත් විය. තරගාවලිය මෙම මස (නොවැම්බර්) 15 වැනිදා සිට 25 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නුවර දී පැවැත්වෙන අතර තරගාවලියේ කි. ග්‍රෑ. 51 බර පන්තිය නියෝජනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංගමය සංවිධානය කරන ලෝක ශූරතා කාන්තා බොක්සිං තරගාවලියේ තරග කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා බොක්සිං ශූරිය වන අනූෂා කොඩිතුවක්කු පසුගිය 13 වැනිදා දිවයිනෙන් පිටත් විය. තරගාවලිය මෙම මස (නොවැම්බර්) 15 වැනිදා සිට 25 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නුවර දී පැවැත්වෙන අතර තරගාවලියේ කි. ග්‍රෑ. 51 බර පන්තිය නියෝජනය…