නිකිත ග්‍රේරෝ අභියෝගතා කුසලානයට සියල්ල සූදානම්

නිකිත ග්‍රේරෝ අභියෝගතා කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020

5

මෙරට පිහිටි ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාත්‍යන්තර පාසල් සමූහයක් වන ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල් සමූහයේ නුගේගොඩ ලයිසියම් පාසල සහ පානදුර ලයිසියම් පාසල අතර 5 වන වරටත් පැවැත්වෙන මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගය මෙම මස 24 වනදා මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්වේ.  චමරි – ශශිකලා සුසංයෝගය ඉදිරියේ ප්‍රබල එංගලන්තය දණ නමයි! ලඟ ලඟම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මෙරට පිහිටි ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාත්‍යන්තර පාසල් සමූහයක් වන ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල් සමූහයේ නුගේගොඩ ලයිසියම් පාසල සහ පානදුර ලයිසියම් පාසල අතර 5 වන වරටත් පැවැත්වෙන මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගය මෙම මස 24 වනදා මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්වේ.  චමරි – ශශිකලා සුසංයෝගය ඉදිරියේ ප්‍රබල එංගලන්තය දණ නමයි! ලඟ ලඟම…