මාරිස් ස්ටෙල්ලා විද්‍යාලය සාන්ත ආනවරුන් මවිත කරයි

111
Maris Stella College
 

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග රැසක් අද (4) ක්‍රියාත්මක විය. ඒ තරග අතරින් කටුනේරිය සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් ක්‍රිකට් පිටියේ දී ක්‍රියාත්මක වූ මාරිස් ස්ටෙල්ලා – සාන්ත ආනා තරගයෙන්  ලකුණු 64ක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග රැසක් අද (4) ක්‍රියාත්මක විය. ඒ තරග අතරින් කටුනේරිය සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් ක්‍රිකට් පිටියේ දී ක්‍රියාත්මක වූ මාරිස් ස්ටෙල්ලා – සාන්ත ආනා තරගයෙන්  ලකුණු 64ක…