ජාතික රට හරහා දිවීමේ ශූරයා මෙවර බස්නාහිරෙන්

0

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල මෙවර සැප්තැම්බර් මාසයේ දී කොළඹ නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. මෙම ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පවත්වනු ලබන ජාතික රට හරහා දිවීමේ තරගය අද (15) නුවරඑළිය ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විය. ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට දින නියම වෙයි ජාතික මට්ටමේ ශූරයන් සොයා යන 46 වැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල මෙවර සැප්තැම්බර් මාසයේ දී කොළඹ නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. මෙම ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පවත්වනු ලබන ජාතික රට හරහා දිවීමේ තරගය අද (15) නුවරඑළිය ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විය. ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට දින නියම වෙයි ජාතික මට්ටමේ ශූරයන් සොයා යන 46 වැනි…