1983 වසරේ අගෝස්තු මස 28 වැනිදා උපන් සෙපරමාදු ලසිත් මාලිංග ලොව පුරා ප්‍රචලිත වී ඇත්තේ යෝකර් පන්දුවේ අතිවිශිෂ්ටයා යනුවෙනි. මේ වන විට ටෙස්ට් හා එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග රටා දෙකෙන් විශ්‍රාම ගෙන සිටින ලසිත්ගේ නාමය ඉදිරියේ ටෙස්ට් කඩුලු 101ක් හා එක්දින කඩුලු 338ක් ලියැවී ඇත. ඊට අමතරව කඩුලු 107ක් සමඟ විස්සයි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1983 වසරේ අගෝස්තු මස 28 වැනිදා උපන් සෙපරමාදු ලසිත් මාලිංග ලොව පුරා ප්‍රචලිත වී ඇත්තේ යෝකර් පන්දුවේ අතිවිශිෂ්ටයා යනුවෙනි. මේ වන විට ටෙස්ට් හා එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග රටා දෙකෙන් විශ්‍රාම ගෙන සිටින ලසිත්ගේ නාමය ඉදිරියේ ටෙස්ට් කඩුලු 101ක් හා එක්දින කඩුලු 338ක් ලියැවී ඇත. ඊට අමතරව කඩුලු 107ක් සමඟ විස්සයි…