බීච් වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා පිටියෙන් 2019 වර්ණවත් වෙයි

68

2019 වසර නිමා වූයේ ජය පරාජය, සිනහව කඳුල හා නව බලාපොරොත්තු රැසක් සමඟිනි. ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාලෝලීන් වෙනුවෙන් පුරා වසරක් මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේ නිරත වූ ThePapare.com නිමා වූ 2019 වසර පිළිබඳව කරන ආවර්ජනයකි මේ.  ලෝක කුසලානය ජපන් ගිය, හැව්ලොක් – මහනුවර ඇවිළුණු 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයක අමතක නොවන අත්දැකීම් සමඟින් ගෙවුණු 2019…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 වසර නිමා වූයේ ජය පරාජය, සිනහව කඳුල හා නව බලාපොරොත්තු රැසක් සමඟිනි. ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාලෝලීන් වෙනුවෙන් පුරා වසරක් මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේ නිරත වූ ThePapare.com නිමා වූ 2019 වසර පිළිබඳව කරන ආවර්ජනයකි මේ.  ලෝක කුසලානය ජපන් ගිය, හැව්ලොක් – මහනුවර ඇවිළුණු 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයක අමතක නොවන අත්දැකීම් සමඟින් ගෙවුණු 2019…