වෝනර් හිස බූ ගායි! කෝලිටත් එන්න කියයි

62

කොරෝනා වයිරස තත්වය මර්දනය කරන්නට මහන්සි වන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය අගය කිරීමේ අරමුණින් ඕස්ට්‍රේලියානු සුපිරි ක්‍රීඩක ඩේවිඩ් වෝනර් සිය හිස බූ ගාන කෙටි වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුසු කර තිබුණා.  පසුගිය අඟහරුවාදා ඔහු මේ ක්‍රියාව සිදු කර තිබුණේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙන්ම ලොව වටා COVID-19 වයිරස මාරයා සමඟ සටන් කරන පුද්ගලයින්ට සිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වයිරස තත්වය මර්දනය කරන්නට මහන්සි වන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය අගය කිරීමේ අරමුණින් ඕස්ට්‍රේලියානු සුපිරි ක්‍රීඩක ඩේවිඩ් වෝනර් සිය හිස බූ ගාන කෙටි වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුසු කර තිබුණා.  පසුගිය අඟහරුවාදා ඔහු මේ ක්‍රියාව සිදු කර තිබුණේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙන්ම ලොව වටා COVID-19 වයිරස මාරයා සමඟ සටන් කරන පුද්ගලයින්ට සිය…