ලෝක කුසලානය ජපන් ගිය, හැව්ලොක් – මහනුවර ඇවිළුණු 2019

15

රග්බි ලෝක කුසලානයක අමතක නොවන අත්දැකීම් සමඟින් ගෙවුණු 2019 ශ්‍රී ලංකා රග්බි ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඉතා රසවත් වසරක් වුනා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායම් නම් එතරම් දස්කම් දක්වන්නට අසමත් වුනත්, සුපිරි වටයක උණුසුම සමඟින් විශිෂ්ට ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියක උණුසුම විඳින්නට අපේ රග්බි ප්‍රේක්ෂකයින්ට හැකියාවක් ලැබුණා.  අතිශය උණුසුම් වූ පාසල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රග්බි ලෝක කුසලානයක අමතක නොවන අත්දැකීම් සමඟින් ගෙවුණු 2019 ශ්‍රී ලංකා රග්බි ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඉතා රසවත් වසරක් වුනා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායම් නම් එතරම් දස්කම් දක්වන්නට අසමත් වුනත්, සුපිරි වටයක උණුසුම සමඟින් විශිෂ්ට ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියක උණුසුම විඳින්නට අපේ රග්බි ප්‍රේක්ෂකයින්ට හැකියාවක් ලැබුණා.  අතිශය උණුසුම් වූ පාසල්…