ජාතික පැරා ශූරයන් කීදෙනෙක් ඔලිම්පික් යයි ද?

22

2019 පැරා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව සැප්තැම්බර් 5 සහ 6 දෙදින පුරා සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර ඒ සඳහා මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් අද (29) ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශාලාවේ දී පැවැත්විය.  හිමාෂ, අරුණ, සෆාන් එක පොකුරට දුවද්දී තුන් පිම්ම ශූරයා දුර පැනීමේ ශූරයා පරද්දයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2019 පැරා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව සැප්තැම්බර් 5 සහ 6 දෙදින පුරා සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර ඒ සඳහා මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් අද (29) ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශාලාවේ දී පැවැත්විය.  හිමාෂ, අරුණ, සෆාන් එක පොකුරට දුවද්දී තුන් පිම්ම ශූරයා දුර පැනීමේ ශූරයා පරද්දයි.…