රවීන් සේයර්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටේ

69

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන B කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සහ සිටිසන් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති තරගයේ දී කඩුල්ලක තියුණු ජයක් ලබා ගැනීමට සිටිසන් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් කණ්ඩායම සමත් විය. මෙම තරගය අද (18) මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා විය. තිරිමාන්න සහ සාලිය සමන් වෙළඳසේවා පිටියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන B කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සහ සිටිසන් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති තරගයේ දී කඩුල්ලක තියුණු ජයක් ලබා ගැනීමට සිටිසන් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් කණ්ඩායම සමත් විය. මෙම තරගය අද (18) මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා විය. තිරිමාන්න සහ සාලිය සමන් වෙළඳසේවා පිටියේ…