තිරිමාන්න සහ සාලිය සමන් වෙළඳසේවා පිටියේ දක්ෂතා දක්වයි

432
sri lanka Mercantile cricket Tier A

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය 26 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (17) පැවති තරග අතුරින් TeeJay ලංකා කණ්ඩායම, හේලීස් කණ්ඩායම සහ MAS යුනිචෙලා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය. ඔවුන් වෙතින් පරාජය වූයේ පිළිවෙළින් ඩිමෝ, MAS Silueta සහ කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් යන කණ්ඩායම් ය. අද පැවති තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය 26 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (17) පැවති තරග අතුරින් TeeJay ලංකා කණ්ඩායම, හේලීස් කණ්ඩායම සහ MAS යුනිචෙලා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය. ඔවුන් වෙතින් පරාජය වූයේ පිළිවෙළින් ඩිමෝ, MAS Silueta සහ කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් යන කණ්ඩායම් ය. අද පැවති තරග…