යුධ, ගුවන් හමුදා සෙබලියන් අවසන් සටනට

197

2018 මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලියේ සුපිරි ලීගයේ කාන්තා අංශයේ අවසන් පූර්ව තරග අද (09) දී මහරගම තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී අවසන් පූර්ව තරග ජයග්‍රහණය කරමින් අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සහ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2018 මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලියේ සුපිරි ලීගයේ කාන්තා අංශයේ අවසන් පූර්ව තරග අද (09) දී මහරගම තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී අවසන් පූර්ව තරග ජයග්‍රහණය කරමින් අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සහ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත්…