මහනුවර ක්‍රීඩකයින් පරාජයේ වේදනාව මකාගනී

480

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටයේ තුන්වැනි සතියේ තවත් තරගයක් සඳහා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමඟින් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය කොළඹ පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී එකිනෙකා මුණගැසුණු අතර ප්‍රබල සටනකින් පසුව ලකුණු 27-20ක් ලෙස තරගය ජය ගැනීමට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. ප්‍රබල සටනකින් පසුව ගුවන් හමුදාවට ගෞරවාන්විත පරාජයක් ඩයලොග් අන්තර් සමාජ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටයේ තුන්වැනි සතියේ තවත් තරගයක් සඳහා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමඟින් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය කොළඹ පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී එකිනෙකා මුණගැසුණු අතර ප්‍රබල සටනකින් පසුව ලකුණු 27-20ක් ලෙස තරගය ජය ගැනීමට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. ප්‍රබල සටනකින් පසුව ගුවන් හමුදාවට ගෞරවාන්විත පරාජයක් ඩයලොග් අන්තර් සමාජ…