2011 අවසන් තරගය පාවා දුන්නා යැයි හිටපු ඇමතිගෙන් චෝදනාවක්!

180

2011 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පාවා දුන්නා ද? හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් මතභේදාත්මක ප්‍රකාශයක් අද (18) සිදු කර තිබේ. 2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවති අතර එම තරගයේ දී මෙලෙස තරග පාවාදීමක් සිදු වූ බව හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2011 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පාවා දුන්නා ද? හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් මතභේදාත්මක ප්‍රකාශයක් අද (18) සිදු කර තිබේ. 2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවති අතර එම තරගයේ දී මෙලෙස තරග පාවාදීමක් සිදු වූ බව හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා…