තරග වාර්තා 26ක් සමඟ යුද හමුදා පැරා ක්‍රීඩා උළෙල නිමාවෙයි

274

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන යුද හමුදා පැරා ක්‍රීඩා තරගාවලියේ සමාප්ති සටහන් උළෙල ඊයේ (14) පැවැත්විය. දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දින තුනක් පුරාවට පැවති මෙම තරගාවලියේ සමාප්තිය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ඒ. ඩබ්. ජේ. සී. ද සිල්වා මහතා විසින් සිදුකරනු ලැබීය. පසුගිය ලිපි: යුද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන යුද හමුදා පැරා ක්‍රීඩා තරගාවලියේ සමාප්ති සටහන් උළෙල ඊයේ (14) පැවැත්විය. දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දින තුනක් පුරාවට පැවති මෙම තරගාවලියේ සමාප්තිය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ඒ. ඩබ්. ජේ. සී. ද සිල්වා මහතා විසින් සිදුකරනු ලැබීය. පසුගිය ලිපි: යුද…