7 වැනි රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය රටවල් 20ක සහභාගිත්වය ඇතිව නවසීලන්තයේ දී පැවැත්විය. 1991 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී ප්‍රංශය, ස්කොට්ලන්තය, අයර්ලන්තය සහ වේල්සය සමඟ එංගලන්තය සම සත්කාරකත්වය දැරුව ද, මෙවර තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ඔවුන්ට තනිවම දැරීමට සිදු විය.  මෙම තරගාවලිය තුළ දක්නට ලැබුණු සුවිශේෂී සිදුවීම වූයේ මෙවර තරගාවලිය සඳහා සහභාගි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

7 වැනි රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය රටවල් 20ක සහභාගිත්වය ඇතිව නවසීලන්තයේ දී පැවැත්විය. 1991 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී ප්‍රංශය, ස්කොට්ලන්තය, අයර්ලන්තය සහ වේල්සය සමඟ එංගලන්තය සම සත්කාරකත්වය දැරුව ද, මෙවර තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ඔවුන්ට තනිවම දැරීමට සිදු විය.  මෙම තරගාවලිය තුළ දක්නට ලැබුණු සුවිශේෂී සිදුවීම වූයේ මෙවර තරගාවලිය සඳහා සහභාගි…