කොළඹ ගරාජයකින් මලල ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණි “සාම නගරයේ කුමාර්”

39

කඳුකරයේ සාම නගරය හෙවත් හැටන් නගරයට සමීප වැලිඔය, පුදුකාඩු ග්‍රාමයේ ශම්මුගේෂ්වරන් නමැති පවුලට දාව මීට දශක තුනකට පමණ ඉහත දී පුංචි කොලු පැටියෙක් උපදිනවා. හරි හැටි කෑමක් බීමක් තබා ඉන්න හිටින්නට ද තැනක් නැතිව සිටි මේ කොලු පැටියා අද වන විට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සැබෑ වෙනසක් කළ පුද්ගලයෙක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කඳුකරයේ සාම නගරය හෙවත් හැටන් නගරයට සමීප වැලිඔය, පුදුකාඩු ග්‍රාමයේ ශම්මුගේෂ්වරන් නමැති පවුලට දාව මීට දශක තුනකට පමණ ඉහත දී පුංචි කොලු පැටියෙක් උපදිනවා. හරි හැටි කෑමක් බීමක් තබා ඉන්න හිටින්නට ද තැනක් නැතිව සිටි මේ කොලු පැටියා අද වන විට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සැබෑ වෙනසක් කළ පුද්ගලයෙක්…