මෙලනිගේ ප්‍රහාරයෙන් නේපාලයට අසාධ්‍යයි

183

2019 ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලියේ දෙවන දිනයට අදාළ තරග අද (30) පැවැත්විය. එහි දී ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල්පන්දු කණ්ඩායම නේපාලය සමඟින් තරග වැදුණු අතර එම තරගය ලකුණු 136-07ක් ලෙස දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය.  ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ප්‍රබල ආරම්භයක් 2019 යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලියේ දෙවන දිනයට අදාළ තරග අද (30) පැවැත්විය. එහි දී ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල්පන්දු කණ්ඩායම නේපාලය සමඟින් තරග වැදුණු අතර එම තරගය ලකුණු 136-07ක් ලෙස දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය.  ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ප්‍රබල ආරම්භයක් 2019 යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලිය…