පාකිස්තාන කණ්ඩායම හමුවේ සිම්බාබ්වේ අසරණ වෙයි

87
Getty Images

සංචාරක පකිස්තාන කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර පැවති දෙවන එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගය අද (16) බුලවායෝහිදී පැවැත්විය. ඉතා විශිෂ්ට මට්ටමේ දස්කම් රැසක් ප්‍රදර්ශනය කළ තරගයක් බවට මෙය පත්විය. උස්මාන් සහ හසන්  සුසංයෝගය සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ලකුණු 194කට සීමා කළ අතර එම ඉලක්කය එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවී පහසුවෙන් ලබා ගන්නට පාකිස්තාන ප්‍රබල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සංචාරක පකිස්තාන කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර පැවති දෙවන එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගය අද (16) බුලවායෝහිදී පැවැත්විය. ඉතා විශිෂ්ට මට්ටමේ දස්කම් රැසක් ප්‍රදර්ශනය කළ තරගයක් බවට මෙය පත්විය. උස්මාන් සහ හසන්  සුසංයෝගය සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ලකුණු 194කට සීමා කළ අතර එම ඉලක්කය එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවී පහසුවෙන් ලබා ගන්නට පාකිස්තාන ප්‍රබල…