යෝශිත රාජපක්ෂ නැවතත් රාජකාරියට වාර්තා කරයි

29

ශ්‍රී ලංකා හිටපු රග්බි නායක හා නාවික හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් ශූරයෙකු වූ යෝශිත රාජපක්ෂ නැවතත් නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායම සමඟින් එක්ව තිබේ. ඒ අනුව මෙවර තරග වාරයේ 9 වැනි සතියේ තරග සඳහා ඔහු සහභාගි වීමට නියමිතය. DRL නවවැනි සතිය – හිටපු මහනුවර නායකයා නුවර බලකොටුව බිඳ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා හිටපු රග්බි නායක හා නාවික හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් ශූරයෙකු වූ යෝශිත රාජපක්ෂ නැවතත් නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායම සමඟින් එක්ව තිබේ. ඒ අනුව මෙවර තරග වාරයේ 9 වැනි සතියේ තරග සඳහා ඔහු සහභාගි වීමට නියමිතය. DRL නවවැනි සතිය – හිටපු මහනුවර නායකයා නුවර බලකොටුව බිඳ…