සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට දැවැන්ත ජයක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

2
Singer U19 Division Cricket Tournament 2019 20

අනාගතයේ ලොව දිනන දරුවන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළින් ඉදිරියට රැගෙන ඒම අරමුණු කරගනිමින් පවත්වනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමුපෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (14) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය. දුනිත් වෙල්ලාලගේට ලකුණු 4 කින් ද්විත්ව ශතකය මඟ හැරෙයි අනාගතයේ ලොව දිනන දරුවන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළින් ඉදිරියට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අනාගතයේ ලොව දිනන දරුවන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළින් ඉදිරියට රැගෙන ඒම අරමුණු කරගනිමින් පවත්වනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමුපෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (14) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය. දුනිත් වෙල්ලාලගේට ලකුණු 4 කින් ද්විත්ව ශතකය මඟ හැරෙයි අනාගතයේ ලොව දිනන දරුවන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළින් ඉදිරියට…