ලන්ඩන් සත් සාමාජික රග්බි සංවිධායකයින් තීරණයක් ගනී

51

ලෝක රග්බි ආයතනය විසින් ලන්ඩනයේ හා පැරීසියේ පැවැත්වීමට නියමිත තිබූ ලෝක රග්බි සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ අදියර දෙකම සැප්තැම්බර් දක්වා කල් දමා තිබෙනවා. ඒ මේ දිනවල ලොවම වෙලාගෙන ඇති COVID-19 වයිරසය නිසාවෙන්. ඩයලොග් රග්බි ලීගයේ සුපිරි වැඩකාරයෝ! සුපුරුදු පරිදි මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට අඛණ්ඩ 6 වන අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි කිරුළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලෝක රග්බි ආයතනය විසින් ලන්ඩනයේ හා පැරීසියේ පැවැත්වීමට නියමිත තිබූ ලෝක රග්බි සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ අදියර දෙකම සැප්තැම්බර් දක්වා කල් දමා තිබෙනවා. ඒ මේ දිනවල ලොවම වෙලාගෙන ඇති COVID-19 වයිරසය නිසාවෙන්. ඩයලොග් රග්බි ලීගයේ සුපිරි වැඩකාරයෝ! සුපුරුදු පරිදි මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට අඛණ්ඩ 6 වන අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි කිරුළ…