කොරෝනාවෙන් වැසුනු රග්බි වලට උදව් වෙන්න ජාත්‍යන්තර අරමුදලක්

4
World Rugby

කොරෝනා වෛරස් වසංගතය මධ්‍යයේ ලෝක රග්බි සංගම් සඳහා මූල්‍යමය වශයෙන් රැඳී සිටීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලෝක රග්බි සම්මේලනය ඩොලර් මිලියන 150කට වැඩි මුදලක් පරිත්‍යාග කිරීමට සූදානම් වේ.  නවසීලන්ත රග්බි වෙනුවෙන් All Blacks විරුවන් පෙරමුණ ගනියි ඉදිරි කාලසීමාව තුල දී ආර්ථිකමය වශයෙන් අර්බුද රැසකට මුහුණ පෑමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වෛරස් වසංගතය මධ්‍යයේ ලෝක රග්බි සංගම් සඳහා මූල්‍යමය වශයෙන් රැඳී සිටීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලෝක රග්බි සම්මේලනය ඩොලර් මිලියන 150කට වැඩි මුදලක් පරිත්‍යාග කිරීමට සූදානම් වේ.  නවසීලන්ත රග්බි වෙනුවෙන් All Blacks විරුවන් පෙරමුණ ගනියි ඉදිරි කාලසීමාව තුල දී ආර්ථිකමය වශයෙන් අර්බුද රැසකට මුහුණ පෑමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන…