මෙවර ලෝක කුසලානය හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයට?

354

12 වැනි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ඇරඹීම සඳහා ඇත්තේ තවත් ස්වල්ප කාලයකි. මේ සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් අතරින් ඉදිරියෙන්ම සිටින කණ්ඩායම යැයි අවිවාදයෙන්ම නම් කළ හැකි ලොව අංක එකේ එක්දින කණ්ඩායම වන එංගලන්ත කණ්ඩායමේ සංචිතය ලොව දසත ක්‍රීඩාලෝලීන්ගේ දැඩි අවධානයට යොමු වූ කාරණයක් බවට පත් වී ඇත. දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට මෙවරත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

12 වැනි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ඇරඹීම සඳහා ඇත්තේ තවත් ස්වල්ප කාලයකි. මේ සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් අතරින් ඉදිරියෙන්ම සිටින කණ්ඩායම යැයි අවිවාදයෙන්ම නම් කළ හැකි ලොව අංක එකේ එක්දින කණ්ඩායම වන එංගලන්ත කණ්ඩායමේ සංචිතය ලොව දසත ක්‍රීඩාලෝලීන්ගේ දැඩි අවධානයට යොමු වූ කාරණයක් බවට පත් වී ඇත. දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට මෙවරත්…