කළුතර නාගරිකයෝ පොලිසියට පහර දෙයි

119

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (13) නිමා වූ තරග අතරින් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට කළුතර ටවුන් ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. මෙම ජයග්‍රහණය ඔවුන් වාර්තා කරන්නේ පළමු ඉනිමේ දී ප්‍රතිවාදීන් ඉදිරියේ පරාජය වී සිටිය දී වීම වඩාත් කැපී පෙණේ.   මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (13) නිමා වූ තරග අතරින් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට කළුතර ටවුන් ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. මෙම ජයග්‍රහණය ඔවුන් වාර්තා කරන්නේ පළමු ඉනිමේ දී ප්‍රතිවාදීන් ඉදිරියේ පරාජය වී සිටිය දී වීම වඩාත් කැපී පෙණේ.   මේ…