කෝරෝනා ඉදිරියේ විම්බල්ඩන් සීරුවෙන්!

70
 

ලොව ප්‍රමුඛතම ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෑම් ටෙනිස් ශූරතාවලි අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙන විම්බල්ඩන් තරගාවලිය සැලසුම් කළ පරිදි නියමිත කාලසීමාවන් තුල දී පැවැත්වීමට ගත හැකි සෑම පියවරක්ම අනුගමනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවට එම තරගාවලි සංවිධායකයන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සඳහන්කොට තිබුණි. රුසියාවත් සියලු තරග අවලංගු කරයි කොරොන වයිරස් වසංගතය හේතුවෙන් අප්‍රේල් 10 වැනිදා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලොව ප්‍රමුඛතම ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෑම් ටෙනිස් ශූරතාවලි අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙන විම්බල්ඩන් තරගාවලිය සැලසුම් කළ පරිදි නියමිත කාලසීමාවන් තුල දී පැවැත්වීමට ගත හැකි සෑම පියවරක්ම අනුගමනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවට එම තරගාවලි සංවිධායකයන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සඳහන්කොට තිබුණි. රුසියාවත් සියලු තරග අවලංගු කරයි කොරොන වයිරස් වසංගතය හේතුවෙන් අප්‍රේල් 10 වැනිදා…