වෙස්ලි කණ්ඩායමත් ලීගයට සූදානම්!

70

ඊයේ (04) සවස විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවති උත්සවයකින් වෙස්ලි විද්‍යාලය තම නව දශකයේ රග්බි ගමන ආරම්භ කළේය. මෙම උත්සවයට සමගාමීව තම අනුග්‍රාහකයන් හා මෙම වසර සඳහා වන නව ජර්සිය ද ඉදිරිපත් කෙරිනි.  පසුගිය වසරවල සාමාන්‍ය තරගාවලි වලින් පසුව, වෙස්ලි විද්‍යාලය, 2020 ඩයලොග් පාසල් රග්බි ලීගය ඉහළින් අවසන් කිරීම තම අරමුණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඊයේ (04) සවස විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවති උත්සවයකින් වෙස්ලි විද්‍යාලය තම නව දශකයේ රග්බි ගමන ආරම්භ කළේය. මෙම උත්සවයට සමගාමීව තම අනුග්‍රාහකයන් හා මෙම වසර සඳහා වන නව ජර්සිය ද ඉදිරිපත් කෙරිනි.  පසුගිය වසරවල සාමාන්‍ය තරගාවලි වලින් පසුව, වෙස්ලි විද්‍යාලය, 2020 ඩයලොග් පාසල් රග්බි ලීගය ඉහළින් අවසන් කිරීම තම අරමුණ…