යුද විරුවා හමුවේ ලොව දෙවැන්නා අසරණ වෙයි

234

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දක්ෂ රෝද පුටු ක්‍රීඩකයෙකු වන සුරේෂ් ධර්මසේන 2018 වසරේ පැවැත්වූ පළමු රෝද පුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ දී ලොව අංක දෙකේ ක්‍රීඩකයා වන කොරියානු ජාතික හා ගෙල් ලී පරාජය කරමින් මීගමුව ‘ITF ’ විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට පසුගිය දා සමත් විය. රෝද පුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දක්ෂ රෝද පුටු ක්‍රීඩකයෙකු වන සුරේෂ් ධර්මසේන 2018 වසරේ පැවැත්වූ පළමු රෝද පුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ දී ලොව අංක දෙකේ ක්‍රීඩකයා වන කොරියානු ජාතික හා ගෙල් ලී පරාජය කරමින් මීගමුව ‘ITF ’ විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට පසුගිය දා සමත් විය. රෝද පුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ දී…